Може ли да се присади коса от други части на тялото освен от главата? Присаждането на коса през последните година стана доста развиваща се и печеливш бизнес. Новите идеи и техники не винаги са добри и не винаги дават резултат. Техниката Body Hair Transplantation (BHT) е сравнително нова, представлява взимане на присадки от областта на…