Присаждане на коса (Трансплантация на коса) се извършва чрез взимане на присадки от задната част на главата, които са по-устойчиви на хормонални промени, и поставянето им в проблемната област. Два са основните метода за присаждане на коса : Follicular Unit Transplantation (FUT) и Follicular Unit Extraction (FUE). При метода FUT, лента от скалпа на най-задната…