hair-transplantation-turkey

От 1952 г. когато д-р Orentreich извършил първата успешна процедура по трансплантация на коса в Ню Йорк, козметичната процедура е възстановила не само външния вид, но и самочувствието на милиони мъже и жени по целия свят. Процедурите по присаждане на коса непрекъснато добиват все повече популярност в световен мащаб. Статистиката показва, че водещата страна в…