Ако има цялосто оредяване на коса не се дължи на болест, просто по принцип си с доста рядка коса и е навсякъде , не в определни части. тогава става ли да се прави присаждане?