1.Във Форума е забранена рекламата скрита или явна и публикации и постове за съмнителни и нелегални клиники, болници и лекари. Публикации и постове с рекламна цел, скрита или явна ще бъдат премахване и на следващ етап ще бъде забранено на потребителя да публикува.

2.Във Форума са забранени публикации и постове на лица-комисионери за съмнителни и нелегални клиники, болници и лекари с цел намиране на пациенти .Публикации и постове с рекламна цел, скрита или явна ще бъдат премахване и на следващ етап ще бъде забранено на потребителя да публикува.

3.Във Форума е забранена рекламата.

4.Във Форума са забранени публикации и постове на съмнителни и нелегални здравни заведения и лица.

5.Във Форума са позволени публикации и постове на официално доказани и легитимирани клиники, болници и лекари и медицински лица.

6 Във Форума не се допускат цинични публикации, както и обидни постове към други потребители, модератори или администратори, няма да бъдат толерирани и ще бъдат премахвани.

7.Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата.

8.Забранено е развиването на търговска дейност във форумите!

9.Във Форума е забранено разпращането на ЕДНОТИПНИ, МАСОВИ, ПРИЗИВНИ, РЕКЛАМНИ (за продукти или сайтове) и подобни спамърски съобщения!
Молим всички получатели на подобен тип лични съобщения да информират администраторите на сайта, за да бъдат взети необходимите мерки.

10.Забранена е регистрацията и активното използване на повече от един прякор от един и същи потребител.

11. Писането на кирилица е задължително!
Собствениците, администраторите и модераторите на сайта носят отговорност единствено и само за публикациите, направени от самите тях и НЕ носят отговорност за теми, съобщения (публични или лични), публикации, твърдения и становища, изразени от други потребители.
Всеки потребител е отговорен за собствените си думи, публикации и действия в сайта.
Информация, идентифицираща конкретен потребител във форумите, не се предоставя на трети лица, освен в случай на официално изискване на информацията от страна на оправомощени органи (Полиция, Следствие, Прокуратура, съдебна инстанция и др.)Достъпът и използването на този сайт предполага Вашето автоматично съгласие със следните условия:
1. Чрез достъпа до този сайт Вие изразявате съгласие, че употребата на сайта и съдържащата се в него и прилежащите му форуми информация е изцяло на Ваша отговорност.

2. Kosopad.bg не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи или предизвикани щети, причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт и прилежащите му форуми, както и за грешки или пропуски на информацията в сайта.

3. Kosopad.bg предоставя включената в сайта информация само за общообразователни и информационни цели. Тази информация не е предназначена да замени напътствия, назначено лечение или препоръки на медицинските специалисти.
Ние не защитаваме една или друга позиция по отношение на дадени теми. Стараем се да предоставим възможно най-много информация и това е причината по дадени въпроси да има становища, които си противоречат.

4. Преди да започнете употреба на някой лекарствен продукт или терапия, дискутирани в сайта и прилежащите му форуми, потърсете съвета на Вашия личен лекар или друг медицински специалист.

5. Kosopad.bg не се задължава с нищо по отношение на всяка комуникация или информация (включително такава, обменяна посредством дискусии, изпратени от потребителя до и през този сайт).

6. Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор и/или потребителят, изпратил дадения материал. Kosopad.bg не поема отговорност за съдържанието, ползата, истинността и точността на потребителските теми и мнения.

7. Връзки към други сайтове.
Kosopad.bg не дава гаранция за функционирането на тези сайтове, както и не поема отговорност за съдържанието, точността и пълнотата на информацията, която се съдържа в тях и не носи отговорност за щети или загуби от какъвто и да е род, причинени от съдържащата се информация.